Driftsmeldinger

17.06.2017 : 16:13 – Feilen er rettet og systemer skal fungere som normalt.

19.06.2017 – 15:02 – Nå ser det bedre ut – løsning fra Phonects leverandør er implementert. Vi har slått av opptelling av samtidige samtaler. Vi ser at det har tatt noe tid før verdiene på samtidige samtaler pr kunde korrigeres, men at dette nå er i ferd med å komme i orden. Problemene knyttet til trafikkavvikling er dermed i ferd med å bli løst.

19.06.2017 – 14:17 – Feilkilden er lokalisert og vår hovedleverandør jobber nå med å implementere løsningen. I mellomtiden er det mulig å kontakte oss på support@phonect.no for få lagt på en manuell workaround.

19.06.2017 – 12:58 – Vi opplever driftsforstyrrelser på plattform for IP-telefoni etter helgens oppdatering. Phonect med underleveradør jobber med å utbedre dette – Ny informasjon legges ut så snart ny status foreligger. Beklager ulempene dette kan medføre

17.06.2017 : 18:00 – Vi utfører oppdateringer til vår platform. Oppdateringene vil foregå over helgen