IP-telefoni

Problemer med telefoni
Hvordan oppleves problemet?
 • Får du ikke ring eller mottatt samtaler?
 • Har du summetone?
 • Blir samtaler brutt?
 • Feil nummervisning?
 • Dårlig kvalitet på telefonlinjen?
Ved problemer med å ringe eller motta samtaler, påse at du har en internettforbindelse. Husk at IP telefoni er 100 % avhengig av Internett for å fungere. Har du forsøkt å ta en omstart av utstyret? Dette inkluderer nettverksutstyr som modem og ruter. I mange tilfeller er IP telefoniproblemer relatert til din internettforbindelse. Er dette tilfellet, dobbeltsjekk utstyr og ta kontakt med din nettleverandør for å utbedre feil på internettlinjen Om dette ikke løser problemet, kontakt kundeservice på 815 09 415 og ha følgende klart:
 • Hvor du ringer fra
 • Hvilket nummer det gjelder
 • Eksempel på samtale hvor problemet oppstår
 • Så mye informasjon du har tilgjengelig om nettverket og telefonsentralen, hvordan nettverket er satt opp og hvem som har levert telefonsentralen
 • Kontaktinformasjon vi kan nå deg på
Viderekobling
Dersom dere ønsker å viderekoble telefonen, ring oss eller send e-post til bedriftssupport@phonect.no, med nummer du ønsker å viderekoble og hvilket nummer du ønsker dette viderekoblet til.
Opplysningstjeneste
Dersom dere ønsker å endre/legge til opplysningstjenestene på deres abonnement, send oss en e-post til support@phonect.no med oversikt over telefonummer og informasjonen dere ønsker endret.
Sperretjeneste
Det er mulig å legge inn sperring for følgende destinasjoner
 • UTLAND, MOBIL og 82X nummer
 • UTLAND og MOBIL
 • UTLAND og 82X nummer
 • UTLAND, 82X og 18XX nummer
 • UTLAND; 82X og 18XX nummer og mobil
 • UTLAND
 • MOBIL og 82X nummer
 • MOBIL
 • 82X nummer
 • 18XX nummer
 • Land utenfor Skandinavia
 • Land utenfor Norden
 • Land utenfor Norden og til norske 82X og 18XX numre
Send en e-post til support@phonect.no med informasjon og hvilke nummer dere ønsker sperret og til hvilke destinasjoner
Oppsigelse
Jeg ønsker å si opp min avtale med Phonect AS Alle oppsigelser må sendes til Phonect AS skriftlig, enten pr. e-post til oppsigelse@phonect.no eller til: Phonect AS, PB 9156 Grønland, 0133 OSLO. Hvor lang er oppsigelsestiden I henhold til generelle vilkår er det innværende pluss 3 måneders oppsigelsestid dersom det ikke er bindingstid på deres abonnement. Spørsmål og eventuell bindingstid kan sendes på e-post til support@phonect.no

Internett

Problemer med Internett
Ved problemer med internettoppkoblingen start med en rask omstart av modem og annet nettverksutstyr. Sørg for at alt av kabler og kontakter er festet ordentlig. Hvis problemer vedvarer etter overnevnte oppgaver, noter hvilke lamper som lyser på ditt utstyr og kontakt kundeservice på 815 09 415.
Internett er ustabilt
Ved ustabilitet i internettlinjen, trykk på følgende lenker: Speedtest og Pingtest. Ring oss eller send en e-post til bedriftssupport@phonect.no med resultatet du fikk av testene, og annen informasjon relatert til din internettlinje (se punkt om problemer med Internett).
Oppsigelse
Jeg ønsker å si opp min avtale med Phonect AS Alle oppsigelser må sendes til Phonect AS skriftlig, enten pr. e-post til oppsigelse@phonect.no eller til: Phonect AS, PB 9156 Grønland, 0133 OSLO. Hvor lang er oppsigelsestiden I henhold til generelle vilkår er det innværende pluss 3 måneders oppsigelsestid dersom det ikke er bindingstid på deres abonnement. Spørsmål og eventuell bindingstid kan sendes på e-post til support@phonect.no

Faktura

Fakturakopi og kontoutdrag
Fakturakopi og kontoutdrag får du tilsend ved å kontakte kundeservice faktura@phonect.no
Fakturaspesifikasjon
Kontakt kundeservice på faktura@phonect.no for å få tilsendt fakturaspesifikasjon.For samtalespesifikasjon utover siste faktura, kan du få tilsendt historikk for maksimalt tre siste måneder.
Addresseendring
Adresseendringer sendes på e-post til faktura@phonect.no. Dersom det er endring av organisasjonsnummer, fyll ut eierskifteskjema og send dette til leveranse@phonect.no.
Utsette forfall
Vi har normalt fjorten dager betalingsfrist på våre fakturaer, dersom ikke annet er avtalt. Dersom du har behov for utsettelse av forfall på din faktura, kontakt kundeservice på faktura@phonect.no, eller ring oss.
Forhåndsfakturering
Grunnen til at første faktura kan oppleves høyere enn forventet er grunnet forhåndsfakturering. Phonect forhåndsfakturer med to måneder. På første faktura vil du derfor bli fakturert abonnementsavgifter to måneder frem i tid. Fra og med neste faktura blir du kun belastet abonnementsavgifter for en måned av gangen.
SWIFT/IBAN
SWIFT / IBAN: IBAN nr: NO4716041449660 SWIFT Kode: DNBANOKK
AvtaleGiro
Du vil i de fleste nettbanker få et tilbud om å opprette AvtaleGiro etter å ha betalt en faktura. Takker du ja til dette, opprettes en AvtaleGiro-avtale. Har du ikke nettbank, kontakt banken din for å få hjelp til å opprette AvtaleGiro. Med AvtaleGiro kan du enkelt kontrollere at regningen er betalt via kontofon eller i nettbanken. Kvitteringen får du på kontoutskrift fra banken din. Spørsmål om AvtaleGiro rettes til din bank, eller gå inn på avtalegiro.no.
Teletorgtjenester
Teletorgtjenester er en samlebetegnelse av diverse nytte- og underholdningstjenester tilbudt over telefon. Samtalene gjelder for nummer som begynner med 820 eller 829. Prisen for samtalene varierer fra nummer til nummer.
Innholdstjenester
Innholdstjenester kan være nummersøk, betaling for annonser, kjøp av musikk, kjøp i brus- og godteriautomater, parkering, betaling for bomringpasseringer og lignende. Andre eksempler på innholdstjenester er avstemming på radio/tv, banktjenester, donasjon til frivillige organisasjoner, billettkjøp, ringetoner, spill eller applikasjoner kjøpt via Google Play eller tilsvarende applikasjonsbutikker. Bestilling kan medføre abonnement på tjenesten, for eksempel i forbindelse med svar på konkurranser. Man mottar SMS/MMS som man blir belastet for. I hver melding som mottas, skal det stå informasjon om hvordan tjenesten stoppes. Slik ser du hvilken leverandør du har mottatt innholdstjenester fra:
 1. Gå inn på www.02139.no
 2. Skriv inn nummeret og trykk søk
Du vil nå få opp informasjonen om leverandøren du har mottatt innholdstjenester fra, samt. kontaktinformasjon. Det er mulig å legge på sperre for innholdstjenester for ditt mobilabonnement. Send oss en e-post til mobil@phonect.no med nummeret du ønsker å legge sperre på.
Betalt faktura to ganger
Dersom du har betalt en faktura to ganger, kan du sende oss en e-post til faktura@phonect.no med deres kontonummer og vi vil tilbakebetale dette så snart som mulig
Sperret grunnet ubetalt faktura
Send oss en kopi av kvittering for innbetaling til faktura@phonect.no. Vi vil da gjenåpne deres abonnement så snart som mulig.
Innkasso
Hvordan forholde seg til en inkassosak? Når Phonect AS oversender en sak til inkasso, skal all videre dialog skje med inkassobyrået. Det er også de som overtar innkrevingen av utestående beløp. Dette gjelder også spørsmål vedrørende renter og salærer ilagt inkassokravet. Kan jeg få en midlertidig åpning til tross for åpen inkassosak? Abonnement vil ikke bli åpnet før alt av utestående beløp er betalt til inkassobyrået, og de sender over en bekreftelse på innbetalt beløp. Fra bekreftelsen sendes, tar det ca. 24 timer før abonnementene gjenåpnes. Du kan også sende kvittering på innbetalt beløp til faktura@phonect.no. Vi vil da kunne åpne deres abonnement igjen så snart som mulig. Faktura er oversendt inkasso, men betalingen er utført Dersom forfalt faktura er betalt og likevel er oversendt til inkasso, ta kontakt med kundeservice på faktura@phonect.no, eller ring osspå 815 09 415.
Samlefakturaer
Jeg får flere forskjellige fakturer, kan jeg samle alt på en? Grunnen til at du får flere forskjellige fakturaer er at dine abonnement står på flere forskjellige kundekonti, og i tillegg kan være forskjellige aksesser (mobil fasttelefoni og internett). For å samle alle abonnement innenfor en og samme aksess på samme faktura, må samtlige abonnement stå på samme kundekonto. Da vil det sendes ut én faktura automatisk. Dette forutsetter at abonnementene har felles juridisk eier. For å endre dette, send en e-post til faktura@phonect.no, eller ring oss på 815 09 415. Hva skjer når jeg flytter et abonnement fra en kundekonto til en annen? Når du flytter et abonnement fra en kundekonto til en annen, vil faktureringen på den nye kontoen skje dagen etter flyttingen er gjort. Dersom abonnementet for eksempel blir flyttet den 15. i en måned, vil det bli sendt ut en “sluttfaktura” som strekker seg til og med den 15. på den gamle kontoen, mens faktureringen på den nye kontoen vil skje fra og med den 16. Det vil derfor komme to fakturaer på samme abonnement i denne overlappingsfasen.

Mobil Telenor

PIN og PUK-kode
Du kan få opplyst PIN og PUK-kode ved å sende en e-post fra ditt jobbdomene til mobil@phonect.no. Du vil få svar tilbake innen kort tid med din PIN og PUK-kode.
Oppsett for Internett og MMS

Telenor/Manuelle innstillinger

Fremgangsmåten varierer fra merke og telefonmodell. Sjekk brukerveiledningen for din mobiltelefon for å finne ut hvor informasjonen under skal fylles inn. Internett Tilgangspunktnavn/APN: telenor (Brukernavn og passord kan stå blankt) MMS
 • Tilgangspunktnavn/APN: telenor
 • Brukernavn: dj
 • Passord: dj
 • IP-adresse/Gateway: 10.10.10.11
 • Port: 8080
 • MMS-server: http://mmsc
For iPhone: Oppsett Mobildata og MMS Trykk på Innstillinger -> Generelt -> Mobilnett -> Mobildatanettverk (NB! Mobildata og Dataroaming må være påskrudd for at internett og MMS skal fungere) Legg inn følgende: Mobildata:
 • APN: telenor
 • Brukernavn: dj
 • Passord: dj
NB! På noen iPhoner må brukernavn og passord her står blankt. Prøv det om første alternativ ikke fungerer. MMS:
 • APN: telenor
 • (Brukernavn og passord kan stå blankt)
 • MMSC: http://mmsc
 • MMS proxy: 10.10.10.11:8080
 • Maksimum størrelse for MMS: 300 000
 • Resten kan stå blankt
Telefonen er klargjort for Internett og MMS. For å sikre at disse fungerer som de skal, skru telefonen av og på og test ved at du sender en MMS til deg selv.

Network Norway/Manuelle innstillinger

Innstillingene kan du også få tilsendt via SMS ved å bruke vår automatiske konfigurator nedenfor (http://phonect.moota.com/). Følg veiledningen i konfiguratoren og skru telefonen av og på igjen etter at korrekte innstillinger er lagret. NB! Gjelder ikke for iPhone. Fremgangsmåten varierer fra merke og telefonmodell. Sjekk brukerveiledningen for din mobiltelefon for å finne ut hvor informasjonen under skal fylles inn. Internett Tilgangspunktnavn/APN: internet (Brukernavn og passord kan stå blankt) MMS
 • Tilgangspunktnavn/APN: mms
 • (Brukernavn og passord kan stå blankt)
 • IP-adresse/Gateway: 188.149.250.10
 • Port: 80
 • MMS-server: http://mms.nwn.no
For iPhone: Oppsett Mobildata og MMS Trykk på Innstillinger -> Generelt -> Mobilnett -> Mobildatanettverk (NB! Mobildata og Dataroaming må være påskrudd for at internett og MMS skal fungere) Legg inn følgende: Mobildata APN: internet (Brukernavn og passord kan stå blankt) MMS
 • APN: mms
 • Brukernavn: mms
 • (passord kan stå blankt)
 • MMSC: http://mms.nwn.no
 • MMS proxy: 188.149.250.10
 • Maksimum størrelse for MMS: 307200
 • Resten kan stå blankt
Telefonen er klargjort for Internett og MMS. For å sikre at disse fungerer som de skal, skru telefonen av og på og test ved at du sender en MMS til deg selv.
Nytt SIM-kort
Bestilling av nytt simkort sendes til mobil@phonect.no. Spesifiser hva slags type simkort du ønsker (Micro/Nano). Kortet vil bli sendt til bedriftens registrerte postadresse hos oss, dersom ikke annen adresse oppgis.
Nytt tvillingsimkort
Tvillingsimkort bestilles på mail til: mobil@phonect.no. Dette er da knyttet til ditt eksisterende hovednummer. Husk og spesifiser hva slags type simkort du ønsker (Micro/Nano). Kortet vil bli sendt til bedriftens registrerte postadresse hos oss, dersom ikke annen adresse oppgis. OBS! Tvillingsim kan ikke benyttes i nettbrett. Ønsker du simkort til et nettbrett, se punkt om Mobilt bredbånd.
Mobilt bredbånd
Bestilling av mobilt bredbånd sendes til mobil@phonect.no. Også hva slags type simkort nettbrettet støtter. Mobilt bredbånd vil bli sendt til bedriftens registrerte postadresse hos oss, dersom ikke annen adresse oppgis.
Mobilsvar

Telenor

 • Nummer til mobilsvar: (+47)915 09 001
 • Slå av MobilSvar: Tast ##002#, trykk ring/send.
 • Slå på MobilSvar: Tast **61*91509001#, trykk ring/send.
Har du ikke MobilSvar-koden, send SMS med MS til 1999. Du kan også taste * i menyen for å få koden tilsendt. Tastevalgene i mobilsvar-menyen:
 • Tast 1 for å ringe tilbake til nummeret beskjeden kommer fra.
 • Tast 2 om du vil høre neste beskjed.
 • Tast 3 om du vil slette beskjeden.
 • Tast 4 om du vil spole bakover i beskjeden.
 • Tast 5 om du vil ha en pause i beskjeden (oppheves ved å Trykke på en vilkårlig tast).
 • Tast 6 om du vil spole fremover i beskjeden.
 • Tast 7 eller # om du vil høre beskjeden igjen (taster du 7 to ganger får du høre forrige beskjed).
 • Tast 8 om du vil høre tidspunktet beskjeden ble mottatt og anropsnummeret (hvis nummeret er hemmelig, leses det ikke opp)
 • Tast * for å hoppe ett trinn fremover i menyen.
Hvis du ønsker å høre talemeldingene dine fra en annen telefon:
 • Ring + 47 og ditt mobilnummer. Det vil ringe som vanlig på ditt nummer.
 • Når du hører din egen velkomsthilsen, avbryt denne med å taste *.
 • Tast deretter din MobilSvarkode, trykk #. Har du glemt koden, får du den tilsendt ved å taste #. Koden sendes til ditt mobilnummer.
Spill av talemeldinger når du er i utlandet Ring +47 915 09 001 fra din mobiltelefon. Ringer du fra en annen telefon, følg veiledningen som beskrevet over.

Network Norway

Nummer til mobilsvar: (+47)479 19 191
Viderekobling
Med viderekobling kan du sette over alle samtaler fra din mobiltelefon til et annet nummer, eller til Mobilsvar. Viderekobling aktiverer du med en tastekommando. Det er forskjellige tastekommandoer for de forskjellig typene viderekobling. Du finner oversikt over alle tastekommandoene under: Slå på:
 • Generell viderekobling: Tast **004* #. Trykk så ring/send. For å slå av viderekobling tast ##002#. Trykk så ring/send.
 • Direkte viderekobling (det vil ikke ringe på din egen mobiltelefon): **21* #. Trykk så ring/send.
 • Viderekobling ved ikke svar, med tidsforsinkelse (antall sekunder det skal ringe før samtalen viderekobles): **61* * (maks 30). Trykk så ring/send.
 • Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning eller liknende): **62* #, Trykk så ring/send.
 • For noen telefoner kan det være nødvendig å taste inn to stjerner foran telefonnummeret det skal viderekobles til.
Eksempel: **004** telefonnummeret det skal kobles til #. Opplever du problemer med viderekobling, ta kontakt med kundeservice på mobil@phonect.no. Slå av:
 • Slå av Generell viderekobling: ##002#, trykk ring/send
 • Slå av Direkte viderekobling: ##21#, trykk ring/send
 • Slå av Viderekobling ved ikke svar: ##61#,trykk ring/send
 • Slå av Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning eller lignende): ##62#, trykk ring/send
 • Slå av Viderekobling ved opptatt: ##67#, trykk ring/send
Phonect tilbyr ikke tjenester som gjør det mulig å avvise anonyme anrop eller hindre viderekobling av samtaler til mobiltelefonen.

Network Norway

Du kan viderekoble ditt nummer ved å gå inn på dine viderekoblingsinnstillinger på telefonen og velge viderekoble alle anrop.Om du ikke har anledning til å administrere viderekobling på egen hånd, ta kontakt med kundeservice. Viderekobling kan legges på / fjernes av Phonect innenfor ordinær kontortid, 8-16
Sperre for bruk utover samtaler/SMS
Her er en oversikt over de tjenestene det er mulig å sperre for
 • Sperr CPA (CPA står for Content Provider Access, og representerer flere produkter som innholdsleverandører kan levere til mobilabonnementer. På folkemunne er det kjent som “innholdstjenester” man mottar via SMS/MMS).
 • Sperr GPRS
 • Sperr teletorg og informasjon (820 xx xxx-nummer)
 • Sperr teletorg og underholdning (829 xx xxx-nummer)
Dersom du ønsker og sperre for en eller flere av kategoriene ovenfor, send oss nummerert det gjelder, samt hva det ønskes sperret for til mobil@phonect.no
Kjøp av mobiltelefon
Ta kontakt eller besøk vår nettbutikk. For informasjon angående innlogging, produkter, priser og lignende, ta kontakt på phonect@one2cel.no eller telefon 23 21 01 10.
Mistet telefon
Har du mistet din telefon og ønsker å sperre den, ta kontakt med oss på telefon 815 09 415. Utenfor våre åpningstider har du muligheten til å sperre telefonen via en automatisk sperretjeneste ved å ringe vårt hovednummer. Følg instruksjonene.
Samtale venter
Dette er en tjeneste som tilbys på telefonen. Dersom telefonen ikke støtter “samtale venter” kan vi dessverre ikke levere dette
Oppsigelse
Jeg ønsker å si opp min avtale med Phonect AS Alle oppsigelser må sendes til Phonect AS skriftlig, enten pr. e-post til oppsigelse@phonect.no eller til: Phonect AS, PB 9156 Grønland, 0133 OSLO. Hvor lang er oppsigelsestiden I henhold til generelle vilkår er det innværende pluss 3 måneders oppsigelsestid dersom det ikke er bindingstid på deres abonnement. Spørsmål og eventuell bindingstid kan sendes på e-post til support@phonect.no
Overgang til ny operatør
Om du skal ha med ditt nummer til ny operatør må du fylle ut eierskifteskjema som leveres til din nye operatør. Phonect AS tilbyr ikke privatabonnement på mobil, og kan derfor ikke overføre et bedriftsabonnement til privat før utportering. For å få tilsendt eierskifteskjema, ta kontakt med ny operatør.

Mobil TDC

Når jeg setter inn mitt nye SIM-kort får jeg beskjeden ” SIM-kort ikke gyldig ”, ” Sett inn riktig SIM ” eller ”Angi begrensningskode”. Hva betyr dette?
Dette betyr at du har en operatørlåst telefon. Telefonen er da låst til å kun godta SIM-kort fra den operatøren den er kjøpt med.
Hvordan fjerner jeg operatørsperren på min mobiltelefon?
 • For å fjerne operatørsperren på din mobiltelefon må du kontakte den operatøren som telefonen er sperret til og få de til å låse den opp. Du må da oppgi mobiltelefonens IMEI-nummer Hvis din operatør er Telenor kan du klikke her. Hvis din operatør er Netcom kan du klikke her. (Klikk her) (https://netcom.no/kundeservice/apne-operatorlas) .
 • Opplåsing av iPhone: med operatørlås vil gi meldingen “Ugyldig SIM-kort” eller “Sett inn gyldig SIM-kort” dersom du setter inn et SIM fra TDC. Opplåsing av iPhone foregår ikke ved at du taster inn en SIM-låskode på telefonen, men forhandleren av telefonen må melde til Apple at telefonen skal låses opp (dette kan ta opp til 48 timer). Du kobler så telefonen til iTunes for oppdatering og opplåsing.
 • Opplåsing av Nokia telefoner: Når du har fått SIM-låsekoden skal du ta ut SIM-kortet fra telefonen og skru den på. Deretter skal du taste inn #pw+SIM-låsekode+1# (+ tegnet får du frem ved å trykke 2 ganger på * tasten, p ved å trykke 3 ganger på * tasten og w ved å trykke 4 ganger på * tasten).
 • Utover disse standard metodene for opplåsing, har andre mobilprodusenter sin egen metode for opplåsing. Se din telefon sin manual eller kontakt forhandleren der du kjøpte telefonen.
Hvor finner jeg oppsett for internett og mms?
Her kan du sette opp internett og mms på din mobiltelefon automatisk. I tillegg kan du sette opp enkelte tjenester som kjente mobil applikasjoner, visittkort, kalenderoppføringer, din e-post og mye mer. (Klikk her) http://tdc.moota.com/index.php?page2
Jeg finner ikke min telefonmodell når jeg søker på den i automatisk oppsett?
Kikker man «Videre» og lar skrivefeltet stå tomt, skal man kunne velge produsent og deretter din telefonmodell. (Klikk her) http://tdc.moota.com/index.php?page2<
Hvilket mobilnett benytter TDC seg av?
TDC benytter seg av Telenor sitt mobilnett og har samme dekningskvalitet som Telenor abonnenter
Hvor finner jeg oversikt over mobildekningen til TDC?
Fullstendig oversikt over dekning finner du på Telenor dekningskart. (Klikk her)( http://dekningskart.tdc.no/
Hvordan aktiverer jeg mitt SIM-kort
Det gjør du ved å sende en mail til mobil@phonect.no fra ditt jobbdomene, med telefonnummer og SIM-nummer det gjelder.
Hvordan aktiverer jeg BankID på mobil?
For å ta i bruk BankID må du ha et SIM kort som støtter denne funksjonen. De fleste SIM kort utlevert etter 1 februar 2014 har funksjonen, men ta kontakt med vårt kundesenter på e-post mobil@phonect for å sjekke. For å kunne bruke BankID på mobil, må også din bank støtte denne tjenesten. For en oversikt over hvilke banker som tilbyr dette, klikk her.(https://www.bankid.no/Dette-er-BankID/BankID-pa-mobil/Banker-med-BankID-pa-mobil/)

Selve aktivering gjør du i din nettbank. BankID på mobil virker selv om du flytter SIM-kortet fra en mobil til en annen, men bytter du SIM-kort må du registrere BankID på mobil på nytt i din nettbank. Tjenesten fungerer også i utlandet, bare husk at mobiloperatøren må være en av TDCs roamingpartnere, og du må ha dekning. Skjermspareren på mobilen må være av når du aktiverer BankID på mobil.
Hvordan får jeg sperret mitt mobilabonnement?
Hvis din telefon er stjålet:
 1. Hvis du har behov for å sperre ditt abonnement tar du kontakt med Phonect på telefon 815 09 415 eller sender oss en epost til mobi@phonect.no. Dersom du trenger å få sperret ditt abonnement utenom våre åpningstider, ring 815 09 415 og trykk x
 2. Anmeld tyveri til politiet og gi beskjed til ditt forsikringsselskap.
 3. Få politiet til og sperre din telefon i sitt eget register. Du oppgir da IMEI nummerert på telefonen. IMEI nummeret kan du finne på kvitteringen fra der du kjøpte telefonen.
Hva skjer hvis jeg taster PIN/PUK for mange ganger?
Taster du PIN-koden feil 3 ganger vil du trenge PUK koden tilhørende SIM-kortet for å låse det opp igjen. Du har da 10 forsøk på å taste riktig PUK kode. Dersom du taster feil den 10. gangen, vil SIM kortet bli blokkert og du vil trenge nytt SIM-kort. Nytt SIM-kort kan bestilles ved å sende en e-post i fra ditt jobb domene til mobil@phonect.no
Jeg har mistet min PIN-kode. Hva gjør jeg for å få en ny?
 • Du kan få opplyst PUK ved å sende en mail i fra ditt jobbdomene til mobil@phonect.no. Fa vil du få svar tilbake innen kort til med din PUK kode. Med PUK kan du selv velge deg en ny PIN kode etter at du har trykket inn feil PIN kode 3 ganger.
 • Av sikkerhetshensyn så behandler vi kun henvendelser som kommer i fra ditt jobbdomene, da dette er eneste måten å verifisere at henvendelsen kommer fra din bedrift. Vi kan ikke gi ut PUK koden over telefonen og kan heller ikke sende PUK til en epostadresse utenfor ditt jobbdomene.
Hvordan kan jeg endre PIN-koden på min telefon
PIN-koden kan du endre ved å taste: **04* gammel PIN * Ny PIN * Ny PIN # Eksempel: **04*1111*2222*2222#
Kan jeg deaktivere PIN-koden min?
Ja dette gjør du på telefonen.
 • iPhone: Innstillinger -> Telefon -> SIM-PIN-kode
 • Android: Innstillinger -> Sikkerhet -> SIM-kortlås -> Angi SIM-kortlås -> Fjern avhuking på ‘Lås SIM-kort’.
Hvordan kan jeg bestille abonnement og tjenester fra Phonect mobil?
Bestillinger gjøres via epost. Merk at alle bestillinger må komme fra den i din bedrift som har fullmakt til å gjøre bestillinger. Dersom du sender bestilling per epost må bestillingen komme fra din firma e-post.
Hvor sender jeg mine bestillinger?
Gjelder det bestilling av nytt mobilabonnement, tilleggstjenester, portering , eierskifte eller oppsigelse sender du en epost til mobil@phonect.no
Hvordan fungerer ekstra talekort?
Det fungerer på følgende måter: Det ringer samtidig på begge SIM-kort. Et ekstra SIM-kort knyttet opp mot ditt telefonnummer. Begge SIM-kort er knyttet til samme mobilsvar. Begge Sim-kort viser samme nummer ved utgående anrop. SMS vil ikke bli videresendt til det ekstra talekortet. Utgående SMS fra talekortet viser ikke hovednummerert.
Hvordan fungerer mobilt bredbånd?
Med et mobiltbredbånd fra Phonect kan du raskt og enkelt komme deg på internett. Det eneste du trenger er en bærbar pc og et mobilt datamodem. Den datahastigheten du oppnår er avhengig av hvilken terminal du bruker for å koble opp dataforbindelsen og hvilket nettverk som har dekning der du kobler deg opp.

For å kunne bruke datatjenesten må din mobiltelefon ha støtte for GPRS eller 3G-data. Fra mobilen kan du gå direkte ut på internett gjennom å bruke WAP på din mobil. I Norge kan de surfe via Turbo 3G som har en hastighet på opptil 3.6m/bits. Du vil automatisk oppnå raskeste tilgjengelig hastighet i det området du befinner deg.

Mobilt bredbånd kan brukes i store deler av verden via TDC sine samarbeidspartnere som tilbyr datatjenester. TDC benytter seg av Connect-it. Det kan du laste ned her: http://www.teksup.eu/. Connect it virker kun med SIM-kort fra TDC. Dessuten kan du kun bruke det til modemer fra produsenten Huawei.
Kan jeg bruke mitt Phonect abonnement i utlandet?
Ja, du kan bruke ditt abonnement i utlandet Dette forutsetter imidlertid at TDC har av tale med de ulike operatørene i utlandet. I denne oversikten kan du se hvilke operatører TDC har avtale med i utlandet.

Oversikt finner du her (http://download.tdc.dk/pub/tdc-no/pdf/produkter_tjenester/telefoni/mobil/roamingoversikt.pdf)
Hva er EU prisopplysning?
TDC tilbyr nå en tjeneste hvor man enkelt kan få opplyst utlandspriser når man befinner seg i et EU land.*

Når man ankommer et EU land mottar du prisinformasjon pr. sms. Denne informasjonen er lovpliktig, men man står fritt til å avmelde tjenesten.
 • Tast *138# for å få status mht. SMS varsling på samtale og mobildata.
 • Tast *138*0# Avbestille SMS varsling på priser for samtaler fra EU.
 • Tast *138*1# Bestille SMS varsling på priser for samtaler fra EU.Tast *138*2# Avbestille SMS varsling på bruk av mobildata i EU.
 • Tast *138*3# Bestille SMS varsling på bruk av mobildata i EU.
*EU land omfatter følgende land: Belgia, Bulgaria, Kypros, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Nederland, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Tjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.
Hvordan kan jeg aktivere/deaktivere «samtale venter» funksjonen?
Aktivere/Deaktivere
 • Aktivere: Trykk *43# etterfulgt av “svar” knappen
 • Deaktivere: Trykk #43# etterfulgt av “svar” knappen
Bruk av samtale venter
 • Trykk 0 etterfulgt av “svar” knappen: Avviser innkommende anrop.
 • Trykk 1 etterfulgt av “svar” knappen: Avslutter din aktive samtale og svarer nytt innkommende anrop
 • Trykk 2 etterfulgt av “svar” knappen: Setter din aktive samtale på vent og svarer nytt innkommende anrop.
Hvordan kan jeg lese MMS meldinger hvis jeg ikke er registrert som MMS bruker?
Har du mottatt en MMS og du ikke er registrert som MMS bruker, kan du allikevel se din beskjed. Klikk på «Last ned MMS» og logg inn med mobilnummer og passord fra den sms’en som du mottar.
Hva hvis jeg trenger hjelp utenom ordinær åpningstid?
Dersom du trenger hjelp utenom ordinær åpningstid kan vi hjelpe deg med å sperre mobilabonnement. For å komme i kontakt med oss utenom ordinær åpningstid ringer du som vanlig 815 09 415 og taster x for sperring av abonnement. Andre henvendelser kan sendes til mobil@phonect.no.
Hva kan jeg gjøre for at Phonect hurtigst mulig kan identifisere og løse eventuell feil?
I all hovedsak så kan alle feil relateres til enten telefon, SIM-kort eller mobilnettverket.

For feilsøkingens fremdrift er det avgjørende å vite hvor feilen ligger. Ved å kryssteste om feilen skyldes problemer med telefonen, SIM-kortet eller mobilnettet kan feilen rettes raskere. Følgende bør da testes: Test SIM-kort i en annen telefon som du vet fungerer med TDC SIM-kort. Test telefon med annet SIM-kort fra TDC som du vet fungerer. Resultatet av denne krysstestingen sender du oss som en del av din feilmelding.

Dersom feilen følger telefonen vil det være en god idé å ta kontakt der hvor telefonen er kjøpt for eventuell reparasjon
Hvorfor kan jeg ikke sende SMS til et innholdsnummer (SMS-tjenester)?
Dette er antakelig fordi TDC ikke har avtale med tilbyderen av dette nummeret. Her finner du fullstendig oversikt over de tilbyderne vi har avtale med. Dersom TDC har avtale med tilbyderen av nummeret, og du fortsatt ikke kan bruke tjenesten, kan det dreie seg om en midlertidig feil. Ta kontakt med oss på ksmobil@tdc.no så skal vi forsøke å lokalisere feilen slik at den blir rettet.
Hvorfor vises ikke mine kontakter når de ringer?
Hvis du har dette problemet må du sørge for at du har at du har oppdatert til nyeste iOS , samtidig som du kan prøve å laste ned nye operatørinnstillinger.

Dette gjør du sånn: Velg ” Innstillinger”. Velg så “Generelt”. Velg deretter “Om”. I løpet av kort tid vil du få spørsmål om å laste ned operatørinstillinger. Velg “Last ned nå”. Problemet bør nå være løst.
Hva gjør jeg hvis jeg opplever dårlig eller ingen dekning?
Her er noen tips til hvordan du kan forbedre din dekning: Forsøk å lukk alle åpne apper på telefonen. Dette da de kan stjele båndbredde på telefonen. Forsøk å skru av mobildata på telefonen: 3G og 4G nettet kan ha problemer og da vil det i mange tilfeller hjelpe å benytte seg av 2G-nettet i stedet. 2G nettet er i tillegg mer stabilt og har lenger rekkevidde. Skru av og på telefonen: Noen ganger trenger telefonen eller SIM-kortet å resette seg. Da kan det hjelpe å restarte telefonen.

Forsøk SIM-kortet i en annen telefon: Da kan man avdekke om det er noe galt med telefonen. Dette kan også i noen tilfeller hjelpe med å resette SIM-kortet. Hjelper ingenting av dette gi oss en tilbakemelding: Send en e-post til mobil@phonect.no med så mye informasjon som mulig så kan vi avdekke om det er noe galt med abonnementet eller nettverket.

E-posten burde inneholde : Telefonummer. Alternativ nummer vi kan kontakte deg på. Så nøyaktig lokasjon du kan gi oss: Dette burde være for eksempel gateadresse eller hvor du befant deg på en vei. Problembeskrivelse: Her burde du fortelle hva du gjorde og hva som skjedde.
Jeg kan motta, men ikke sende SMS. Hva er galt?
Dersom du kan motta, men ikke sende SMS har du mest sannsynlig ikke lagret riktig meldingssentralnummer inne på telefonen. Korrekt meldingssentralnummer er +4540390966. Se i din telefonmanual for hvor du legger inn meldingssentralnummer.
Jeg ser jeg har et veldig høyt forbruk, hva kan dette skyldes?
Som oftest skyldes dette datatrafikk. Vi får mange hevendelser der kunder ikke forstår at de har brukt mye datatrafikk og at regningen plutselig har blitt veldig høy. Vi kan dessverre ikke se hva datatrafikken er brukt på, men kun hvor mye som er brukt.
Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål angående kjøp av mobiltelefon eller reparasjon av mobiltelefon?
Phonect har et samarbeid med One2Cel vedrørende kjøp av mobiltelefoner. One2Cel kan kontaktes ved å ringe 23 21 01 10 eller direkte på e-post til phonect@one2cel.no.
Hvor finner jeg Phonect’s webshop?
Phonect’s webshop finner du her (http://nettbutikk.phonect.no/). For spørsmål vedrørende tilgang til webshoppen kontakter du One2cel. One2Cel kan kontaktes ved å ringe 23 21 01 10 eller direkte på e-post til phonect@one2cel.no.
Hva er IMEI nummer?
IMEI nummeret er telefonens id-nummer eller serie-nummer. Et IMEI nummer består av 15 sifre. Du kan finne dit IMEI nummer: på kvitteringen for mobiltelefonen. Bak ved telefonens batteri under strekkoden. ved å taste *#06#. IMEI nummeret kommer da frem i telefonens display.

Du bruker IMEI-nummeret hvis du må melde telefonen stjålet hos politiet. Det er derfor en god idè å skrive IMEI nummeret ned eller ta vare på kvitteringen.
Hvordan kan jeg finne IMEI-nummeret på min mobiltelefon?
IMEI-nummer finner du ved å taste *#06# på din mobiltelefon.