IP-telefoni

Ingen summetone

Ved problemer med å ringe eller motta samtaler, påse at du har en internettforbindelse. Husk at IP-telefonier er 100 % avhengig av en stabil internett forbindelse for å fungere. Er nettet nede må linjen feilmeldes til linjeleverandør


Sjekk at ingen kabler sitter løst i ditt telefonadapter.


Sjekk lampestatus på telefonadapteret. PWR skal lyse stabilt, og WAN skal vibrere/lyse stabilt. (Tel 1 og tel2 (phone 1 phone 2) lyser forskjellig avhengig av adaptertype.)


Dersom internett fungerer, kabler sitter godt og det lyser på PWR og WAN, forsøk å ta strømmen på både telefonadapter og internettmodem i minst 10 sekunder. Vent i opptil 30 minutter, og undersøk om summetone er tilbake.


Om du fortsatt ikke har summetone, ta kontakt med kundeservice. For å kunne hjelpe deg best mulig, er det fint om du befinner deg i nærheten av telefonadapteret når du ringer

Samtalen hakker

Bredbåndstelefonen bruker av samme båndbredde som internettlinjen. Om du opplever ustabil kvalitet på samtalene, kan årsaken være stor belastning på linjen (for eksempel om flere i husstanden belaster internettlinjen samtidig). Noen ganger kan man ha behov for større båndbredde på linjen. Ta kontakt med internettleverandør.


Finn ut hva din opp-/nedlastnings hastighet er hos din internettleverandør, og kontakt oss på privat@phonect.no, eller ring oss. Du kan finne ut din opp- og nedlastingshastighet ved å benytte deg av speedtesten.

Feilmelding ved anrop

Hvis du får opplest en feilmelding på norsk eller engelsk på utgående eller innkommende anrop, prøv og noter deg hva som blir sagt, og kontakt kundeservice på privat@phonect.no, eller ring oss

Viderekobling

Du kan logge inn på «min side» og aktivere/ deaktivere viderekoblinger. Eller ta kontakt med kundeservice på privat@phonect.no.


Du kan ikke taste *21* for manuell viderekobling. Hvis du har gjort det allerede, tast #21# for å oppheve.

Passord til ‘Min Side’

Send en henvendelse til privat@phonect.no

Opplysningstjeneste

Alle våre kunder vil bli automatisk registrert hos opplysningstjenestene. Dersom du ikke ønsker å være oppført, kan du sende en e-post til privat@phonect.no


Vi sender oppføringer til 1881 og Gulesider. Om der er noe feil i din oppføring på en av disse sidene kontakt kundeservice på privat@phonect.no

Sperretjeneste

Du kan sperre for utgående samtaler, for eksempel til teletorgtjenester, utland og mobil. Ta kontakt med kundeservice på privat@phonect.no for mer informasjon, eller hjelp til å legge på en sperre.

Oppsigelse

Alle oppsigelser må sendes til oss skriftlig per epost eller per post.

privat@phonect.no

  • Phonect AS
  • Postboks 9156 Grønland
  • Brugata 19
  • 0133 OSLO

Alle oppsigelser gjelder fra den første i påfølgende måned etter at vi har mottatt oppsigelsen. Oppsigelsestid er Inneværende, pluss 1 måned.

Faktura

Fakturakopi

Logg inn på «Min side», her kan du hente ut fakturakopier. Du kan også kontakte kundeservice på fakturaprivat@phonect.no

Fakturaspesifikasjon

For å finne dine samtalespesifikasjoner kan du logge inn på «Min Side» og velge hvilken faktura du vil ha spesifisert, eller du kan kontakte kundeservice på fakturaprivat@phonect.no

Addresseendring

For adresseendring, send oss en e-post på fakturaprivat@phonect.no

Utsette forfall

Vi har fjorten dager betalingsfrist på våre fakturaer. Dersom du har behov for å utsette forfall, kontakt kundeservice på fakturaprivat@phonect.no.

Forhåndsfakturering

Phonect forhåndsfakturer med en måned. På faktura er du derfor fakturert en måned frem i tid på månedsabonnementet.

E-postfaktura

Epostfaktura er helt identisk med vår papirfaktura, men du får fakturaen tilsendt via e-post rett i mailboksen din i stedet for tradisjonell postforsendelse.


Fakturaen får du som vedlegg i pdf-format, fra avsender: noreply@invoicia.no.


Med e-postfaktura slipper du fakturagebyr.

AvtaleGiro

Med AvtaleGiro kan du enkelt kontrollere at regningen er betalt via kontofon eller i nettbanken. Kvitteringen får du på kontoutskrift fra banken din. Spørsmål om AvtaleGiro rettes til din bank, eller gå inn på www.avtalegiro.no.


Du kan opprette avtalegiro i din nettbank. Hvordan man gjør dette varierer fra bank til bank, kontakt din bank for veiledning. Korrekt betalingsmottaker er Visma Collectors. Velg alternativet med kontonummer 1604.14.49660.


Husk å huke av for varsel på e-post for å motta en kopi faktura om du ønsker det.

Sperret grunnet ubetalt faktura

Send oss en kopi av kvittering for innbetaling til fakturaprivat@phonect.no. Vi vil da gjenåpne deres abonnement så snart som mulig.

Innkasso

Hvordan forholde seg til en inkassosak?

Når Phonect AS oversender en sak til inkasso, skal all videre dialog skje med inkassobyrået. Det er også de som overtar innkrevingen av utestående beløp. Dette gjelder også spørsmål vedrørende renter og salærer ilagt inkassokravet.

Kan jeg få en midlertidig åpning til tross for åpen inkassosak?

Abonnement vil ikke bli åpnet før alt av utestående beløp er betalt til inkassobyrået, og de sender over en bekreftelse på innbetalt beløp. Fra bekreftelsen sendes, tar det ca. 24 timer før abonnementene gjenåpnes. Du kan også sende kvittering på innbetalt beløp til fakturaprivat@phonect.no. Vi vil da kunne åpne deres abonnement igjen så snart som mulig.

Faktura er oversendt inkasso, men betalingen er utført

Dersom forfalt faktura er betalt og likevel er oversendt til inkasso, ta kontakt med kundeservice på fakturaprivat@phonect.no, eller ring oss på 815 09 415.