13 tips for å lykkes med Skype for Business

Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke av seg selv. Som vanlig er det ingen gevinst uten litt innsats. Sørg for motivasjon, trygghet og en god opplevelse helt fra starten.

Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

Våre vilkår