En bedre arbeidsdag med Phonect SamKom

Når stadig flere organisasjoner velger å samle alle typer samtaler og møter i én felles løsning, er det ikke bare for å spare penger. De har hørt andre fortelle at samordnet kommunikasjon skaper endring. En raskere, mer responsiv og effektiv organisasjon. En bedre arbeidsdag for de ansatte.

Samordnet kommunikasjon betyr frihet til å samarbeide like effektivt som på kontoret, uansett hvor man er. Alle ser hvem som er ledige, opptatt eller ikke tilgjengelig, og det er enkelt å starte en samtale med tekst, tale, video og skjermdeling. Eller et spontant møte, med så mange deltakere du vil. Kanskje du ikke behøver å innkalle til det møtet i neste uke?

Med Phonect SamKom er alle møter bare et museklikk unna å bli et Skype-møte, slik at alle kan velge om de vil være fysisk til stede eller delta fra der de er. Med god lyd, video og skjermdeling er det nesten bare håndtrykket som mangler.

En organisasjon som omfavner mulighetene opplever snart at de ansattes oppførsel endrer seg. Det blir færre av de lange møtene der man er invitert ”sånn i tilfelle”. Agendaen blir kortere når det ikke lenger er nødvendig å reise til møtet. I stedet får man mange, små samtaler og møter der ting blir gjort. Siden de ofte kan tas på kort varsel, begynner prosessene å ta kortere tid. Og mindre reising er selvsagt bra for både bunnlinjen, miljøet og de ansattes hverdag.

En annen effekt mange opplever er at epostmengden går ned. I stedet for å sende dokumenter frem og tilbake, deler man de på skjermen og diskuterer direkte. Resultatet er en mer effektiv tidsbruk for den enkelte, man slipper å bruke tid på å sette seg inn i saken flere gangen. Igjen er resultatet at prosessene blir raskere. Og så er det vel greit å slippe noen av de epostene der man er kopiert inn ”sånn i tilfelle”?

Og så skader det ikke at man kan spare masse penger på å erstatte alle kostbare telefon- og videoløsninger med én skytjeneste der alt er på plass? Ingen investeringer, ingen store IT-prosjekter, ingen driftsorganisasjon. Bare et abonnement med en fast månedspris for hver ansatt. Det blir ikke enklere.

Våre vilkår