PERSONVERNERKLÆRING

Phonect er opptatt av å overholde personvernreglene og beskytte og respektere ditt personvern. Vi søker å være transparente i vår praktisering av personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver dine personvernrettigheter og vårt ansvar for å ivareta disse. Phonect søker å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger.   For å kunne bruke Phonects tjenester, er det nødvendig for brukeren å avgi enkelte personlige opplysninger. Det er frivillig å dele personopplysninger til Phonect, men unnlatelse kan forhindre tilgang til og bruk av tjenestene både for deg som bruker og de øvrige brukere i din bedrift.   Denne erklæringen gjelder for applikasjoner som Phonect tilbyr via Apple App Store eller Google Play Store. Erklæringen er gjeldende fra 15. september 2015.   Phonect AS, Postboks 9156 Grønland, 0133 Oslo, er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.
 
 1. Samtykke

  Phonect behandler ikke personopplysninger uten brukerens samtykke. Hver enkelt bruker må samtykke særskilt. Samtykke kan til enhver til trekkes tilbake ved å kontakte Phonect. Ved å godkjenne denne erklæringen, avgis et frivillig, spesifisert, informert og uttrykkelig samtykke.
 
 1. Hvilke personopplysninger kan innsamles om brukeren?

 
 • Kontaktdetaljer, herunder navn og telefonnummer,
 • identifikasjonsdata, herunder informasjon om en brukers identitet og passord.
 • opplysninger om kundeforholdet, herunder tjeneste- og ordreopplysninger, samt evt. kontakt med kundeservice,
 • genererte opplysninger i forbindelse med bruk av tjenestene, f.eks trafikk- og lokaliseringsdata ved bruk av mobilnettet eller aktivitetslogger (dato og tid) og teknisk informasjon om enheten du benytter ved bruk av tjenestene (datamaskin / mobiltelefon, operativsystem, nettleser, IP-adresser, skjermstørrelse mv.),

 1. Hvordan innsamles dine personopplysninger?

  Personopplysninger innhentes fra brukeren gjennom Phonects tjenester, eller fra en kontaktperson, arbeidsgiver eller lignende som har gyldig tilgang til personopplysningene og til å videreformidle disse.
 
 1. Formålet med behandlingen av personopplysningene

  Formålet med Phonects behandling av personopplysninger er å:  
 • Oppfylle våre kontraktsforpliktelser,
 • tilby funksjonalitet for ruting av samtaler til personer eller køer,
 • identifisere og logge inn/ut kunder eller brukere,
 • vise egen og andres tilgjengelighetsinformasjon,
 • fremstille samtalehistorikk og forbruksinformasjon tilknyttet abonnement
 • forbedre tjenestene gjennom analyse, feilretting og videreutvikling, samt kundeservice og klagebehandling,
 • foreta markedsføring og salg til allerede eksisterende og nye kunder, og
 • avdekke og forhindre sikkerhetsbrudd, overforbruk og misbruk av tjenestene.
 
 1. Innsyn og informasjon om behandlingen

  Brukere har i tillegg til det som fremgår av øvrige punkter i denne erklæringen rett til innsyn i personopplysningene og nærmere informasjon om behandlingen av personopplysningene.
 
 1. Lagring og sletting av personopplysninger

  Personopplysningene lagres i Google Firebase og slettes når formålet med lagringen ikke lenger er til stede.

 1. Sikkerhet

  Gjennom applikasjonen ”Phonect” lagres personopplysninger som gjøres tilgjengelig i applikasjonen i databasetjenesten Google Firebase.   Personopplysningene lagres i kryptert i Google Firebase som benytter Google Cloud Platform. Data som lagres i Google Cloud Platform er delt opp ved lagring, slik at filer deles i biter, og hver bit er kryptert på lagringsnivå med en individuell krypteringsnøkkel.   Google Firebase og Google Cloud Platform er lokalisert i USA og er medlem av Privacy Shield. Gjennom Privacy Shield skal personopplysninger vernes i tråd med EU-rettens standarder.   Phonect er ikke ansvarlig for Googles behandling av personopplysninger. For nærmere informasjon om Google Firebase og behandling av personopplysninger, se https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.  
 
 1. Endring

  Phonect kan til enhver tid endre denne personvernerklæringen i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve endringer i tjenestene eller nye tekniske eller juridiske krav. Brukeren eller dennes representant kan også kreve mangelfulle eller uriktige opplysninger rettet.  

 1. Påberopelse av rettigheter og klage

Den som ønsker å påberope seg en eller flere rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning, eller er misfornøyd med Phonects behandling av personopplysninger, kan rette forespørsel eller klage til Phonects kundeservice. Klage kan også fremsettes til Datatilsynet.    

Våre vilkår